Hukuk Büromuz, farklı alanlarda ticari faaliyette bulunan müvekkillerine gelişmekte olan
bilişim hukuku çerçevesinde hukuki destek sağlamaktadır. Bu anlamda, web sitelerinin hukuki
alt yapısının hazırlanması, internet ortamında oluşan hukuki ihtilaflar, elektronik ticaretten
doğan uyuşmazlıklar gibi alanlarda müvekkillerine bilişim hukuku çerçevesinde hukuki hizmet
sunmaktadır.