Hukuk Büromuz; Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku ile ilişkili tüm davalar, taşınmaz malların alım
ve satımı, kiralama işlemleri ile ipotek, irtifak, üst hakkı ve intifa gibi hakların tesis ve terkin
işlemleri, Gayrimenkul ile ilgili başta tapu sicil müdürlükleri, belediyeler ve vergi dairelerinde
yapılması, gereken işlemler hakkında hizmetler, Kira ve gayrimenkule ilişkin diğer
sözleşmelerin hukuki analizi, tanzimi, müzakere edilmesi ve gözden geçirilmesi konularında
hukuki hizmetler vermektedir.