Hukuk Büromuz’un bir diğer önemli uzmanlık alanı ise, İş Hukuku’dur. Hukuk Büromuz, İş
Hukuku alanında, işveren vekili olarak üretim ve hizmet sektöründe çeşitli alanlarda faaliyet
gösteren şirketlere ve işçi vekili olarak ise gerçek kişilere, işçi-işveren ilişkisinin her
aşamasında (işe alım, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve sona erdirilmesi vb.) hukuki destek
sağlamakta ve ayrıca işçi-işveren ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıkların çözümlenmesinde
hizmet vermektedir.