Hukuk Büromuz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında müvekkillerin tâbi
oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi, İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi
bakımından müvekkillerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması
aşamasında KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli
desteğin sunulması, müvekkillerin KVKK kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla
akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi, KVKK
kapsamındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanması bakımından Veri Sorumlusu
bünyesindeki ilgili tüm departmanlara eğitimlerinin sunulması konularında hukuki hizmetler
vermektedir.