Hukuk Büromuz, Miras Hukuku alanında da hizmet vermektedir. Miras Hukuku ile ilgili olarak
vasiyetname ve diğer ölüme bağlı tasarrufların hazırlanması, mirasçılık belgelerinin alınması,
vasiyetnamenin iptali, tenfizi, tereke tespiti ve tenkis davaları başta olmak üzere Miras
Hukukundan kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümünde müvekkillerine hukuki hizmet
vermektedir.