Hukuk Büromuz, Anonim Şirket ve Limited Şirket Hukuk Danışmanlığı, Şirket kuruluşları,
Genel kurullar, Ana sözleşme değişiklikleri, Hisse devirleri, Hukuki inceleme ve değerlendirme
(due diligence), Ortaklık sözleşmeleri, Sermaye artırımları, Şirket tasfiyesi, Birleşme,
devralma ve nevi değişiklikleri konusunda hukuki yardım vermektedir.