Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler, Tüketicinin şikayetlerine karşı hukuki
çözüm yolları üretmek, Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların
çözümü, Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü Tapu iptali
davaları konularında hukuki hizmetler vermektedir.